02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2017

Recenze: Josef Hlouch: pastýř a homiletik
Hrdlička Jaroslav
Martin WEIS
Josef Hlouch: pastýř a homiletik
Praha: Vyšehrad, 2016, 283 s.
ISBN 978-80-7429-791-5

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2017

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz