02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2017

Vybrané podněty biskupských synod o rodině (2014, 2015) a postsynodální apoštolské exhortace Amoris laetitia (2016) pro pomáhající profese
Šrajer Jindřich
Článek reflektuje výpovědi posynodální apoštolské exhortace papeže Františka Amoris laetitia s cílem specifikovat její podněty pro pomáhající profese, církevní pastorační praxi a oblast sociální práce. Implicitně se zde řeší otázka, zda tyto podněty, které vychází z křesťanského pohledu na svět a u zainteresovaných ho předpokládají, mají svoji relevanci pro sociální práci, u které tento pohled není podmínkou ani obecným standardem. Z tohoto důvodu článek nabízí rovněž stručný pohled na podobu a význam křesťanského etického paradigmatu v dějinách církve.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2017

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz