02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Recenze
Mišovič Ján, Nakonečný Milan, Otýpková Petra
Blahoslav KRAUS a kol., Životní styl současné české rodiny
Hradec Králové: Gaudeamus, 2015, 246 s.
ISBN 978-80-7435-544-8.

Wolfgang BERNER, Perverze
Praha: Grada, 2015, 118 s.
ISBN 978-80-247-4854-2.

Klaus SCHATZ, Všeobecné koncily. Ohniska církevních dějin
Brno: CDK, 2014, 338 s.
z německého originálu Allgemeine Konzilien – Brennpunkte
der Kirchengeschichte přel. Pavel Váňa a Jiří Knap
ISBN 978-80-7325-5.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz