02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Křesťanský magazín České televize a témata z konstituce Gaudium et spes
Jetelina Bedřich
Článek analyzuje pořad Křesťanský magazín vysílaný veřejnoprávní Českou televizí za období mezi lety 2012 2015. Cílem obsahové analýzy je zjistit, nakolik tento zpravodajsko-publicistický pořad reflektuje tzv. „některé naléhavější problémy naší doby“ uvedené v druhé části Pastorální konstituce o církvi v dnešním světě Gaudium et spes. „Některé naléhavější problémy naší doby“ jsou hlavním tématem pouhých 23 % reportáží za zkoumané období, přičemž většina z nich se zabývá tematikou kultury. Navzdory omezením, která s sebou nese obsahová analýza oproti kvalitativním metodám výzkumu, jsou zjištěné skutečnosti podnětem k zamyšlení jak nad formou prezentace „některých naléhavějších problémů naší doby“ ze strany církve, tak i pro reflexi ze strany České televize.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz