02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Idea družstevníctva zo spoločenskovednej perspektívy so zvláštnym dôrazom na katolícku sociálnu náuku
Sekerák Marián
V článku objasňujem základné črty družstevníctva z pohľadu spoločenských vied. Opísané sú jeho historické korene, zvlášť v myslení Roberta Owena a V. I. Lenina, ako aj mainstreamový družstevnícky model, ako ho prezentuje OSN a Európska únia. Vzhľadom na to, že učenie o úlohe družstevníckeho podnikania v súčasnej kapitalistickej ekonomike tvorí integrálnu súčasť katolíckej sociálnej náuky, zvláštny dôraz je kladený na učenie pápežov o družstvách.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz