02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Křesťansko-muslimské vztahy po II. vatikánském koncilu
Kropáček Luboš
Předložený článek reflektuje vztahy mezi třemi velkými světovými náboženstvími vyznávajícími jednoho Boha - židovstvím, křesťanstvím a islámem – a jejich vývoj od II. vatikánského koncilu až po současnost. Připomíná, že koncil znamenal významný obrat v postoji katolické církve k druhým dvěma náboženstvím a povzbudil křesťany k jejich pozitivnímu nahlížení. Toto poselství je obsaženo zejména v pastorální konstituci Gaudium et spes a v deklaraci Nostra aetate. Článek ukazuje, jak se odkaz těchto dokumentů v následné praxi daří či nedaří realizovat. Informuje o iniciativách různým způsobem podporujících dobré vztahy, vzešlých ze strany křesťanů, ale také muslimů. Upozorňuje na to, že v současném světě, v němž dochází ve zvýšené míře k míšení kultur, nabývá mezináboženský dialog na významu a je třeba o něj nadále usilovat.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz