02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Gaudium et spes, globalizace a rozvojový svět
Kochuthara Shaji G.
Ve svém současném významu pochází pojem „globalizace“ ze 70. let 20. století. Gaudium et spes však předkládá vizi potřeby propojeného světa, kde jsou všichni navzájem spřízněni v bratrství a solidaritě. Tento článek, inspirovaný konstitucí Gaudium et spes a pozdějšími církevními dokumenty, analyzuje globalizaci, zvláště z pohledu rozvojového světa. Jako ideál propojenosti populací, národů a kultur nabízí globalizace velké možnosti. Aby byly uskutečněny, musí být globalizace zakotvena v principu solidarity, zvláště s chudými, s kulturami a s ekologií. Globalizace by neměla být především o penězích, trhu či konkurenci, ale o lidech a jejich propojenosti ve světě, který se musí stát jedinou lidskou rodinou. Ve středu globalizace musí stát lidská osoba. Ekonomická prosperita povede k trvalému míru a rozvoji, jen pokud zajistí spravedlnost pro všechny.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz