02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Obraz člověka v Gaudium et spes a jeho praktický výklad papežem Františkem
Wildmann János
Článek nejprve shrnuje nejdůležitější výpovědi 1. kapitoly pastorální konstituce Gaudium et spes s názvem „Důstojnost lidské osoby“. Poté článek na tématu ateismu a náboženské svobody ukazuje, jak koncil sám zasazuje tento obraz člověka do svých pastoračních úvah, které jsou významné i pro přítomnost církve v dnešní společnosti. Závěrem se článek věnuje praktickému výkladu koncilního obrazu člověka v naší době.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz