02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Gaudium et spes a kulturní paradigma 21. století
Renöckl Helmut
Článek nejprve představuje kulturní paradigma pojednané v pastorální konstituci Gaudium et spes. Poté se věnuje důležitým změnám kulturního paradigmatu v období padesáti let od ukončení koncilu, a to vždy se zřetelem na vztahy mezi „církví“ a „světem“. Závěrem se článek zabývá kulturním paradigmatem 21. století a příspěvkem církve a teologie k lidsky důstojnému uspořádání společnosti.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz