02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Duch koncilu Význam pastorální konstituce Gaudium et spes pro interpretaci a aktualizaci II. vatikánského koncilu
Kreutzer Ansgar
Text A. Kreutzera byl publikován se souhlasem nakladatelství Herder, v němž byl vydán (viz Ansgar KREUTZER, Das Konzil bei sich: Die Bedeutung von Gaudium et spes zur Auslegung und Aktualisierung des II. Vatikanums, in: Geist in Form – Facetten des Konzils, ed. Thomas DIETRICH – Thomas HERKERT – Pascal SCHMITT, Freiburg im Breisgau: Herder, 2015, s. 116–135). Proto přinášíme jen jeho českou verzi.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz