02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2016

Gaudium et spes a František
Zulehner Paul Michael
V článku jsou nejprve představeny dva úhly pohledu na II. vatikánský koncil: pohled papeže Benedikta XVI. a papeže Františka. Poté se článek věnuje tzv. Paktu z katakomb z roku 1965 a ukazuje, jak témata jeho tří hlavních částí – osobní život biskupa, apoštolsko-pastorační služba a vnitrocírkevní kultura – korespondují s pastorální konstitucí Gaudium et spes, dogmatickou konstitucí o církvi Lumen gentium i se životem a jednáním papeže Františka. Následující poznámky ke druhé části ozřejmují, že papež František ve svém působení uskutečňuje konstituci Gaudium et spes a akcentuje přitom témata, která odpovídají požadavku „číst znamení dnešní doby“.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2016

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz