02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

Recenze: Hypotéza štěstí
Nakonečný Milan
Jonathan HAIDT,
Hypotéza štěstí. Hledání moderních pravd ve staré moudrosti,
Praha: Dokořán, 2014, 351 s., přel. J. Krejčí a L. Georgijev
ISBN 978-80-7363-539-8.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz