02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

Recenze: Globalizovaný Západ
Nakonečný Milan
Hervé JUVIN a Gilles LIPOVETSKY,
Globalizovaný Západ. Polemika o planetární kultuře,
Praha: Prostor, 2012, 231 s., přel. M. Pokorný
ISBN 978-80-7260-265-0.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz