02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

Recenze: Soudobá sociologie VI (Oblasti a specializace)
Mišovič Ján
Jiří ŠUBRT a kol.,
Soudobá sociologie VI (Oblasti a specializace),
Praha: Karolinum, 2014, 401 s.
ISBN 978-80-246-2558-4.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz