02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

Recenze: Děti a dospívající online. Vybraná rizika používání internetu
Diallo Karolina
Anna ŠEVČÍKOVÁ a kol.
Děti a dospívající online. Vybraná rizika používání internetu,
Praha: Grada, 2014, 183 s.
ISBN 978-80-210-7527-6.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz