02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

Návrat ke klientovi: K současnému hledání smyslu sociální práce
Opatrný Michal , Flídrová Monika, Sýkorová Anna
Studie pojednává o hledání smyslu a pozice sociální práce v postmoderním společenském kontextu. Aktuálně se v sociální práci hovoří o krizi a selhávání sociální práce, která spočívá v rozmazání její identity, faktickém výkonu sociální práce nekvalifikovanými pracovníky a ztrátě společenské prestiže. V současném odborném diskurzu sociální práce v ČR studie nejprve identifikuje tři okruhy, které jsou zdrojem ztráty smyslu a ohrožení identity sociální práce (vymezení sociální práce, systém sociálních služeb, reálné podmínky pro výkon sociální práce). Na základě jejich reflexe studie konstatuje, že diskurz kolem identity a smyslu sociální práce ztrácí ze zřetele klienta sociální práce. Proto stručně shrnuje pojetí sociální práce u Silvie Staub-Bernasconi, které při vymezení sociální práce klade důraz na otázku „Kdo je zranitelný“. Na tomto základě pak studie dochází k závěru, že je nutná další obhajoba oborových zájmů sociální práce ve veřejném diskurzu a v kontextu poskytovatelů sociálních služeb, která bude jako cíl sledovat nikoliv obecnou otázku identity sociální práce, nýbrž dobro jejího klienta.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz