02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

Existenciálně analytický přístup k hodnotě života
Lhotová Marie
Pojmy, jako jsou smysl, svědomí, existence, bytí a život, jsou v psychoterapii spojeny s existenciálním psychoterapeutickým přístupem. V současnosti se ukazuje, že existenciální přístup je cenné, účinné psychoterapeutické paradigma opřené o racionální, koherentní a systematické postupy, přestože základy existenciální orientace nejsou empirické, ale intuitivní. Záměrem prezentovaného textu je nalézat zejména v teorii V. E. Frankla a A. Längleho oporu pro vymezení hodnoty života člověka a jeho důstojného bytí a na konkrétní kazuistice demonstrovat rámec, ve kterém bylo terapeuticky organizováno myšlení daného směru.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz