02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

Postinterrupční syndrom
Diallo Karolina, Lhotová Marie
Článek svým zaměřením rozvíjí kontroverzní téma umělého ukončení těhotenství v souvislosti s jeho možnými dopady na psychické zdraví ženy v podobě nezřídka se objevujícího postinterrupčního syndromu. Postinterrupční syndrom je souborem symptomů, které se u některých žen dostavují po uměle vyvolaném potratu. Nemá vlastní diagnostickou kategorii, je považován za specifickou formu posttraumatické stresové poruchy. Projevuje se obecnými symptomy, které můžeme nalézt u posttraumatické stresové poruchy, ale taktéž symptomy specifickými, na které se text článku zaměřuje a které analyzuje s odkazem na odbornou literaturu. Dále článek upozorňuje na rizikové faktory, které byly stanoveny Americkou psychologickou asociací jako ty, které iniciují či ztěžují průběh postinterrupčního syndromu. Teoretický text je zakončen dvěma kazuistikami žen, kterým byl diagnostikován postinterrupční syndrom, resp. forma posttraumatické stresové poruchy v přímé souvislosti s podstoupeným umělým ukončením těhotenství.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz