02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

K etickým aspektům tzv. autoplagiátů: Aneb technologie zpracování vědeckého recyklátu
Opatrný Dominik
Úměrně tomu, jak se usnadňuje kopírování textů i odhalování těchto kopií, roste v akademické sféře diskuse o tzv. nadbytečných publikacích. Bohužel ale akademická sféra postrádá přesné univerzitní směrnice a redakční pravidla, která by umožnila rozlišit eticky akceptovatelné recyklování od neetického autoplagiátorství. Článek analyzuje řadu norem v jejich akademickém kontextu. Přitom dochází ke dvěma zajímavým pozorováním: zaprvé, existující pravidla se významně liší; zadruhé, tato pravidla pocházejí z přírodních a společenských věd. Ve svém příspěvku ukazuji, že je nutné příslušné normy zpřesnit. Nikdy ale nebude možné vytvořit jednotný kodex upravující použití vlastního textu, protože pravidla musí brát v úvahu specifika každé disciplíny, zvláště v případě humanitních oborů.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz