02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2015

Aféra JUDr. Mitlöhnera: Analýza případu a obecnější souvislosti
Novák Lukáš
Předmětem diskusní studie je analýza různých aspektů proběhlé autoplagiátorské kauzy JUDr. Mitlöhnera. Autor hájí tezi, že samotné autoplagiátorství není zdaleka tím nejhorším aspektem celého případu, který obnáší větší počet někdy daleko zásadnějších selhání. Za nejvíce znepokojivou pokládá skutečnost, že v současném akademickém prostředí text takto nízké kvality a takto morálně problematického obsahu může být pokládán za legitimní předmět seriózní akademické debaty a jako takový hájen. V této souvislosti autor dále hájí tezi, že z oboru respektovaných diskusních alternativ v akademickém diskursu by měly být vyloučeny pozice směřující k destrukci elementárních lidských hodnot, a to především lidské důstojnosti jako takové – a to vzhledem k nadřazenosti obecně morálních hodnot a cílů nad specifickými hodnotami a cíli akademického diskursu. V diskusi s T. Doležalem a D. Černým též zastává názor, že takové vyloučení je oprávněné i tehdy, když se nezakládá na žádné robustní a konsistentní etické argumentaci, ale pouze na přirozeném lidském smyslu pro mravnost.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2015

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz