02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2014

Recenze: Teologické posolstvo Lutherovej reformácie a výzvy súčasnej doby
Kramerová Lenka
Michal VALČO a Katarína VALČOVÁ,
Teologické posolstvo Lutherovej reformácie
a výzvy súčasnej doby,
Žilina: EDIS – vydavateľstvo ŽUŽ, 2012, 415 s.
ISBN 978-80-554-0552-0

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz