02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2014

Recenze: Ztráta. Smutek a deprese
Nakonečný Milan
John BOWLBY, Ztráta. Smutek a deprese,
Praha: Portál, 2013, 420 s.
ISBN 978-80-262-0355-1

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2014

© 2011-2018 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz