02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2014

Recenze: Psychologie C. G. Junga
Nakonečný Milan
Jolande JAKOBI, Psychologie C. G. Junga,
Praha: Portál (edice Spektrum), 2013, 210 s.
ISBN 978-80-262-0553-1

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz