02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2014

Některé problémy a etické otázky spojené s pastorací lidí s psychickým onemocněním
Škoda Miroslav
Článek se zamýšlí nad kvalitou pastorační práce s psychicky nemocnými lidmi. Všímá si vybraných problémů této praxe a etických otázek s nimi spojených. Jedná se především o obecně rozšířené předsudky vůči psychicky nemocným lidem a o mnohdy pro pastoračního pracovníka nedostupné informace o jejich zdravotním stavu či duchovním životě před onemocněním. Článek připomíná a zdůrazňuje obecné zásady přístupu pastorujícího k takto nemocným lidem a etického hodnocení jejich jednání. Vůči psychicky nemocným lidem se vyžaduje pastorační přístup, který je odborně erudovaný a eticky ospravedlnitelný.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz