02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2014

Otázka přístupu ke klientům s roztroušenou sklerózou v sociálních službách
Černý Petr
Cílem tohoto článku je reflexe nemoci roztroušená skleróza, sociálních dopadů v životě nemocných a přístupu k takovýmto klientům v sociálních službách. Autor popisuje zjištěné eticky problematické formy přístupu k takto nemocným v prostředí sociálních služeb. Následně poukazuje na určité aspekty, které napomáhají celostnímu vnímání člověka s roztroušenou sklerózou, zhodnocují komplexnost jeho potřeb i práv, a mohou tak napomoci zkvalitnění praxe.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz