02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2014

Konfrontace pomáhající profese se zlem
Kozák Jaroslav, Opatrný Michal
Studie se zabývá společnou charakteristikou pomáhajících profesí, kterou je vedle tématu pomoci i otázka setkání se zlem. Tato skutečnost vede k tomu, že pomáhající profese se musí s otázkou zla jednak samy vyrovnávat, jednak být připraveny hovořit o této existenciální otázce se svými klienty. Studie se proto podrobně zabývá pojmem zla a s ním souvisejícím pojmem utrpení, který je s ním z teologického hlediska totožný (trpět znamená zakoušet zlo). Studie pak reflektuje ve věci zla biblickou teologii a teologický vývoj. Na jejich základě dochází k závěru, že je mylné – i v rámci teologie – dávat definitivní odpovědi na smysl zla a utrpení. Křesťanství přiměřená se jeví spíše „teologie činu“, tedy praktické jednání jako odpověď na utrpení. Z toho pak vyplývá i zvláštní pastoračně-pomáhající kompetence těch, kdo „zakoušejí zlo“.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz