02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2014

Interpretace a přístup sociálních pracovníků ke standardům kvality sociálních služeb z hlediska lidských práv
Elichová Markéta , Sýkorová Anna
Text pojednává o problematické implementaci SQSS v praxi sociální práce z hlediska lidských práv. Na základě výsledků sondy bylo zjištěno, že sociální pracovníci vnímají důležitost ochrany lidských práv a svobod uživatelů. V oblasti aplikace standardů, které se vztahují k tématu ochrany lidských práv a svobod uživatelů, jsou ale zjištěny nedostatky, které mohou poukazovat na nedostatečné profesní znalosti a dovednosti sociálních pracovníků a nedodržování etického kodexu. Text přináší i popis současné situace a návrhy změny.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2014

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz