02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2013

Čím se vyznačuje identita nábožensky zaměřených pracovníků charity?
Mišovič Ján
Text doplňuje dosavadní převážně teoretické úvahy o projevy křesťanské identity charitativních pracovníků, opírající se o výsledky kvalitativního sociologického šetření. Prvotní základ, o který se identita opírá, představují skutky Ježíše. Od nich se odvíjejí individuální životní orientace v duchu křesťanského poselství ve vztahu k charitativní práci i k jednotlivým klientům.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz