02
Časopis pro reflexi křesanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2013

Některé etické limity krizové komunikace křesanských církví
Jetelina Bedřich
Cílem článku je ukázat zda a nakolik křesanská teologická východiska ovlivňují krizovou komunikaci křesanských církví. Nezabývá se tedy ani tak praxí krizové komunikace, ale teologicky definuje etický rámec, ve kterém by se měla krizová komunikace křesanských církví pohybovat. Tento etický rámec je odvozen od poslání církve, kterým je nesení evangelia světu. Na vybraných příkladech upozorňuje na úskalí, která se z etického hlediska církví v oblasti krizové komunikace dotýkají. Jedná se zejména o otázky zachování důstojnosti člověka, křesanské zodpovědnosti a usilování o dobro společenství. Dochází k závěru, že v oblasti krizové komunikace je u církví nutná nejen dokonalá profesionalita, ale také neustálé vyhodnocování toho, zde stanovená strategie krizové komunikace podporuje a umocňuje poslání církve.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz