02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2013

Příklady recepce cyrilometodějské tradice ve 20. století
Šebek Jaroslav
Autor se v textu zabývá společensko-politickým kontextem cyrilometodějské tradice v českých zemích, respektive v Československu, a to s důrazem na léta 1918 až 1989. Sleduje proměny recepce cyrilometodějské tradice v závislosti na politickém směřování českých zemí a zároveň jimi ilustruje právě politicko-kulturní či sociální život v Československu. Nejvíce pozornosti je v textu věnováno konfliktu pojetí cyrilometodějství ze strany komunistické státní moci po roce 1948 a ze strany katolické církve.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz