02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2013

Cyrilometodějská úcta v Chorvatsku v 19. a 20. století
Kindlerová Anežka
Článek hodnotí rozšíření cyrilometodějského kultu v Chorvatsku v 19. století a v první polovině 20. století, úpadek této úcty po druhé světové válce a snaha o její obnovení prostřednictvím papeže Jana Pavla II. Poukazuje na fakt, že přestože byli benediktinští mniši hlaholáši „žáci“ sv. Cyrila a Metoděje, cyrilometodějský kult v Chorvatsku nerozvíjeli ani nepodporovali. Úcta ke svatým bratřím ze Soluně a jejich žákům byla v tomto prostoru obnovena až v 19. století zásluhou několika významných národních obrozenců v čele s biskupem Josipem Jurijem Strossmayerem. Jelikož se paralelně o rozšíření cyrilometodějské úcty zasloužili řeckokatolíci z križevecké eparchie, je ústředním tématem článku historie katolíků východního obřadu v Chorvatsku a cyrilometodějská úcta jejího představitele v první polovině 20. století biskupa Dijonizija Njaradiho. Druhá polovina 20. století přinesla s nástupem komunistické moci ve střední a východní Evropě velkou stagnaci cyrilometodějského kultu, který se snažil v osmdesátých letech obnovit papež Jan Pavel II.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz