02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2013

Filozof Konstantin a jeho poslání: Několik poznámek na okraj cyrilometodějské misie
Mácha Karel
Autor ve svém příspěvku nově promýšlí nejen misii soluňských bratří Konstantina (Cyrila) a Metoděje na Velké Moravě po roce 863, ale i další soudobé dějinné a filozofické souvislosti. Paralelami s naší dobou a porovnáním stavu naší a tehdejší společnosti dociluje (potřebné) aktualizace charakterizovaných dějinných událostí. Svou argumentaci staví tak, aby ji završil stále živým spojením dvou ryze antropologických hodnot – svobody a služby, a to služby „se všemi důsledky“.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz