02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2013

Recenze: Sociálna práca: Teoretické východiská a praktické kontexty
Maliňáková Lucie, Veber Tomáš
Eva ŽIAKOVÁ a kol., Sociálna práca: Teoretické východiská a praktické kontexty, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, 2012, 286 s.
ISBN 978-80-7097-870-2

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2013

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz