02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2012

Pohled do dějin české armádní duchovní služby – nedávná minulost a situace kolem roku 1900
Veber Tomáš
Příspěvek pojednává o dějinách a současnosti vojenské duchovenské služby v českých zemích, s tím, že předmětem autorova zájmu je období kolem roku 1900, s nutnými přesahy. Autor se nepokouší o zevrubné pojednání dané problematiky, spíše svým textem chce upozornit na oblast církevních dějin, která stála dlouho téměř bez povšimnutí moderní české historiografie.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2012

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz