02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2012

Tísňová pastorace
Müller-Cyran Andreas
Tísňová pastorace (Notfallseelsorge) je pastorace při náhlé smrti. Působí až tehdy, když událost nastala, tedy často teprve tehdy, kdy už lékař (záchranné služby) konstatoval smrt. Tím se tísňová pastorace liší od toho, co se děje v hospicovém hnutí a v pastorační péči o umírající lidi. Tísňové pastoraci jde spíše o to, aby se zaměřila na účinky náhlé smrti na pozůstalé.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2012

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz