02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2011

Recenze: Proměny výtvarné tvorby v arteterapii
Řepa Karel
Proměny výtvarné tvorby v arteterapii.
Marie Lhotová.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická
fakulta, 2010.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz