02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2011

Třináctá komnata vztahu teologie a sociální práce, K problematice negativních vlivů křesťanské víry na pomáhání
Opatrný Michal
Studie se zabývá možnými negativními vlivy křesťanské víry na pomáhání. Analyzuje některé podoby mylného vnímání křesťanství jako náboženství, církve a víry a uvažuje o podobách jejich vlivu na motivy k pomáhání.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz