02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2011

Křesťanské inspirační a motivační zdroje v pomáhajících profesích
Maryšková Jana
Láska k člověku (caritas), jakožto ústřední téma křesťanství, stejně jako pravda o člověku (veritas) představují dvě teologické kategorie, nabízející prakticky relevantní podněty a inspiraci pracovníkům v pomáhajících profesích. Křesťanská láska a solidarita s bližním není lítostí či sentimentálním soucitem, má svůj základ v Boží nepodmíněné lásce, projevuje se v praktické pomoci potřebným uvnitř i mimo hranice církve a jako taková patří k podstatě a úloze církve, je místem setkání s Bohem. Prostorem pro její plné a opravdové prožívání je pravda - shoda slov a skutků, víry a jednání na straně pomáhajících pracovníků, otevřenost vůči realitě a pravdě života na straně potřebných. Tato existenciální pravda odkazuje k Bohu, který je pravda (Ž 119,160; 2 S 7,28) a láska (1 J 4,8) sama, který stvořil člověka ke svému obrazu a podobě (Gn 1,26), proto jej také k životu v pravdě a lásce povolává, a spolu s láskou tvoří základ každého pomáhajícího vztahu, neboť člověka osvobozuje a vede k plnosti života.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz