02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2011

Pěstování orchidejí a praxe charitativních organizací, Teologická reflexe charity a praxe pomáhající organizace
Elichová Markéta
Text popisuje aktuální stav teologické reflexe charity v ČR a jeho souvislosti s praxí v charitativních organizacích. Téma článku se tak zabývá i provázaností charitativní a sociální práce.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz