02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2011

Láska jako srdce teologie
Štěch František
Je láska (caritas) srdcem teologie? Ústřední téma článku je prezentováno třemi fundamentálně teologickými perspektivami. První z nich je zjevení, jako zjevení Lásky, které je principem vztahu mezi Bohem a člověkem. Druhou je lidská víra, jako odpověď na zjevení Lásky a třetí perspektiva se zaměřuje na církev jako společenství lásky a služby. Všechny tři uvedené perspektivy směřují k otázce, zda teologie skutečně je onou „scientia caritatis“. Teologie je vědou nikoliv ve striktním slova smyslu, nýbrž ve smyslu mnohem větším, neboť může být věděním a moudrostí přivádějící člověka ke konkrétním činům lásky vůči druhým. Prává teologie hledá cesty, jak by konkrétní láska mohla být uskutečňována a pravá Láska mohla vstoupit do srdcí lidí.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz