02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2011

Teologická reflexe charity – obor pro „pěstování orchidejí“ nebo srdce theologie
Lehner Markus
Tato esej má bilanční charakter, protože uvažuje nad tím, zda je či není „věda o charitě“ (nem. Caritaswissenschaft) jako úzká specializace v rámci pastorální teologie přínosem pro praxi sociální práce i pro teologii jako takovou.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz