02
Časopis pro reflexi křesanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

archiv

1/2011

Křesanská sociální práce v Polsku, Idea a praxe
Kamiński Tadeusz
Článek nejprve předkládá úvahy na téma podstaty křesanské sociální práce. Poté následují právní podklady sociální práce v Polsku, požadavky na kandidáty tohoto povolání a typická místa zaměstnání polských sociálních pracovníků. V poslední části se autor zabývá otázkou křesanské orientace polských sociálních pracovníků, pokusy o jejich formaci v křesanském duchu a představuje dobrovolníky v církevních organizacích, kteří se zabývají pomocí potřebným jako neformální sociální pracovníci.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah čísla 1/2011

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz