02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Autorské čtení: akční výzkum v pedagogické realitě
Nota Josef
Článek narativním způsobem představuje pozadí událostí, které vedly k zařazení disciplíny autorské čtení do výuky konkrétní základní školy. Výchozím předpokladem je, že autorské čtení může být vedle nácviku slohových útvarů vhodnou alternativou pro rozvíjení klíčových kompetencí. Hlavním cílem je ze získaných dat zformulovat vlastní pedagogické zkušenosti, které škola s autorským čtením za dobu osmileté praxe učinila. Sekundárním cílem je za pomoci případových studií ilustrovat způsoby, jak konkrétní žáci (i rodiče) mohou k autorskému čtení přistupovat.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz