02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Popelka a její pravé já: Narativnost jako ztracený střevíček náboženského vzdělávání
Havel Tomáš Cyril
Příspěvek nabízí vhled do v českém prostředí ne úplně obvyklého diskurzu reflektujícího komplementaritu náboženství a pohádky. Poukazuje na přítomnost pohádkových motivů v biblických textech a náboženských motivů v pohádkách. Obojí dokresluje v kontextu křesťanství komentář k pohádce bratří Grimmů O Popelce. Vzhledem k náboženskopedagogickému diskurzu pak zve k narativnímu obratu v náboženském vzdělávání, pojmenovává konkrétní důsledky pro praxi a ukazuje na možnost rozvíjení vztahu mezi náboženským vzděláváním a pohádkou.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz