01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Návrh modifikace Interpretativní fenomenologické analýzy (IPA) pro účely empirické teologie (IPA/ET)
Kaňák Jan, Racková Barbora
Článek pojednává o možnosti využití Interpretativní fenomenologické analýzy jako základu pro teologicko-sociálněvědní rámec analýzy výzkumných dat v kontextu empirické teologie. Poukazuje nejprve na možnost vzájemného propojení teologického a sociálněvědního pohledu na svět. Poté základně definuje vodítka pro takovéto propojování. V poslední části článku je formulován návrh modelu pro analýzu a interpretaci výzkumných dat. Text je chápán jako možný výchozí bod k širší diskusi nad navrhovaným modelem.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz