01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Syndrom pomocníka jako zdroj motivace pomáhajících profesí v hospicové péči
Vachová Monika
U pomáhajících profesí je specifické, že nejčastějším motivem pro jejich volbu je vztah k pomoci. Osobnost pomáhajícího pracovníka se tím paradoxně stává rizikovým faktorem profesionální práce a potencionálním zdrojem problémů. Článek se zaměřuje na jednu z příčin motivace pomáhat, na tzv. syndrom pomocníka. Cílem je reflektovat práci osob se syndromem v hospicové péči, přičemž chceme poukázat na rizika spojená se vztahem pomocníka k umírajícím, pečujícím a pozůstalým, který ovlivňuje také fungování multidisciplinárního týmu a naplňování cílů hospicové péče.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz