01
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Systémy paliativní péče – mezinárodní srovnání ČR a Irsko – Lessons Drawing (čerpání ponaučení)
Lejsal Matěj, Krejčí Jiří
Hospicová a paliativní péče v Česku byla od počátku významně orientována na praxi. Postupně přibyla odborná specializace lékařů, odborné vzdělávání všeobecných sester. Rostoucí povědomí a zájem odborné i laické veřejnosti, včetně politické reprezentace, s sebou nese potřebu zakotvit paliativní péči do systému jednotlivých oborů sociální politiky jako její plnohodnotnou součást. Cílem srovnání strategických dokumentů a procesů v oblasti paliativní péče v Česku a Irsku prostřednictvím přehledové studie je přispět k „načerpání ponaučení“ (Lessons Drawing) pro formování dalšího vývoje paliativní péče v ČR.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2021 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz