02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Křesťanský učitel v sekularizované škole: Výzkum vztahu učitelů k obsahům víry v Libereckém kraji z hlediska teocentrického a antropocentrického humanismu
Podzimek Michal
Studie shrnuje výsledky výzkumu uskutečněného mezi křesťanskými učiteli v sekulárních školách na území Libereckého kraje v první čtvrtině roku 2019. Výzkum analyzuje vztah věřících učitelů k oficiálnímu učení církve. Ověřovaná hypotéza sledovala vztah mezi oficiální ortodoxií a sekulární formou ortopraxe. Napětí mezi normou a jejím naplňováním v praxi nepřímo ukazuje reálný humanismus respondentů, jehož vyhodnocení je částí výzkumu.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz