02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Možnosti využití tréninku mindfulness v profesionální praxi sociální práce
Kappl Miroslav
Příspěvek se zabývá možnostmi využití tréninku mindfulness v praxi případové sociální práce. Trénink mindfulness je v tomto kontextu nahlížen jako metoda posilování některých důležitých kompetencí klientů, s jejichž pomocí dokážou realizovat potřebné změny ve svých životech. Text příspěvku ve stručnosti shrnuje historii užívání této metody a popisuje některé výsledky současných neurovědních výzkumů věnovaných této problematice. Dále se věnuje možnostem aplikace tréninku mindfulness v oboru sociální práce s vybranými skupinami klientů. V závěru textu kriticky upozorňuje na některé sporné aspekty užívání této metody v práci s klienty.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz