02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Koncepce capability approach a její implikace posilující humanitu (nejen) sociální práce
Řezáč Karel
V dnešním světě se čím dál víc setkáváme s představami, že úspěch je vyjadřován čísly a materiálním bohatstvím. Hlubší lidské hodnoty jakoby ztrácely na významu a prestiži. Rizika takového stavu jsou patrná na první pohled. Ti, kteří nejsou ekonomicky produktivní, mohou být při honbě za hospodářskou prosperitou vnímáni jako zátěž. Tato ekonomizace, viděno optikou sociální práce, přináší nebezpečí zbavení společenského prostředí zodpovědnosti za péči o sociální rovnost a spravedlivost. Capability approach je koncepcí upozorňující na tato rizika a nabízející humanitní pojetí blahobytu alternativní k současnému pojetí, které můžeme naopak označit za technicistní. Právě proto je v předkládaném článku tato koncepce představena a její interdisciplinární využití předvedeno na příkladu sociální práce, která by vzhledem ke svému cíli měla být předním oborem upozorňujícím na vznikající nerovnosti ve společnosti.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2020 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz